Skapande skola
 
Genom centrumbildningarna kan du nå professionella kulturaktörer inom alla konstformer med erfarenhet och kunskap kring Skapande skola-projekt. Alla medlemmar i centrumbildningar är godkända kulturaktörer enligt Kulturrådets kriterier. Via länkarna nedan kommer du i kontakt med valfri centrumbildning för kostnadsfri hjälp och rådgivning kring samarbete inom Skapande skola-projekt.