Seriefrämjandet
 
Seriefrämjandet grundades 1968 och är Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Seriefrämjandet verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen. Verksamheten inkluderar kulturtidskriften Bild & Bubbla, seriepriset Urhunden, Svenskt Seriearkiv, festivaler, utställningar, föreläsningar, och mycket mer. 
 
Serieförmedlingen är Seriefrämjandets länk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare inom vår konstform. Vi ser till att göra det enkelt, roligt och kreativt att arbeta med tecknade serier – från pappret till skärmen och ända in i det fysiska rummet.
 
Serieförmedlingen förmedlar uppdrag mellan seriearbetare och beställare. Vi erbjuder service i form av rådgivning, information, mallar och rekommendationer. Vi fungerar som länken mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren – allt i syfte att se till att serier i dess många former gläder människor i alla åldrar.
 
Besök oss på serieformedlingen.se!