Musikcentrum Syd
 
Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande artistförmedling och sambandscentral för frilansande professionella musiker verksamma i södra Sverige. Vi förmedlar kontakter och erbjuder stöd och rådgivning både för dig som musiker och för dig som vill boka eller samarbeta med våra artister! Musikcentrum Syd är en del av Musikcentrum Riks och finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.
 
 
 
Samarbeta med oss:
Musikcentrum Syd samarbetar gärna med näringslivet, föreningar, arrangörer, institutioner mfl. i både små och stora projekt. Det kan gälla programläggning av evenemang eller konsertserier för unika upplevelser, men också pedagogiska projekt, fortbildning, arrangörsutveckling eller internationalisering. Vi är intresserade av alla samarbeten där musiken  blir en del av helheten.
Välkommen att kontakta oss med din idé!
 
Bli medlem:
Är du musikutövare eller vill stödja Musikcentrum Syd? Läs mer här!