Musikcentrum Öst
 
Musikcentrum Öst är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som förmedlar fler än 300 musikgrupper och individuella artister. Många av dem tillhör toppskiktet av det fria musiklivet. 
Vi arbetar inom de flesta genrer, från jazz till experimentell pop. Från kammarmusik och opera till riksspelmän, visartister och elektronmusiker. Men också tonsättare, låtskrivare och kompositörer. Vi är därför ett nav för alla musikanvändare.
 
Gå in på vår hemsida och låt dig inspireras eller kontakta oss så löser vi era musikaliska behov! Om du är musiker och vill bli medlem får du information om medlemskap på hemsidan.
 
Musikcentrum Öst bildade tillsammans med systerorganisationen Musikcentrum Väst ett riksförbund
år 2011. Detta stärker våra möjligheter att agera både nationellt och internationellt.
 
Musikcentrum Öst finansieras till största delen med bidrag från Statens Kulturråd.
 
Besök oss på musikcentrum.se!