Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en länk till det främsta inom svenskt konsthantverk. Vi representerar cirka 800 professionella konsthantverkare från hela Sverige. Vår uppgift är att skapa kontakter, ge råd och informera. Representanter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
Konsthantverkets röda tråd är materialet, dess förvandling och förädling; att ett och samma material kan resultera i så fullständigt olika slutresultat. För vissa utövare spelar materialet en huvudroll i skapandet, för andra är det enbart ett hjälpmedel att berätta en historia. Som konsthantverkare är man ofta sin egen i skapandets alla beslut; från idé till genomförande, tillverkning och försäljning. Exklusivt och unikt.
 
Arkitekter, inredare, butiker, inköpare och privatpersoner kan få råd och tips om konsthantverkare som passar deras behov. Företag, konstföreningar, gallerier och skolor kan genom oss hitta utställare, föredragshållare och ateljéer som är intressanta att besöka.