Centrum för dramatik
 
Centrum för dramatik förmedlar uppdrag till professionella manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. Föreningen har cirka 250 medlemmar som skriver för scen, film, tv, radio och nya medier.
Många av dem har också andra kompetenser, till exempel som text- eller talskrivare, skådespelare, regissör, filmare, dramaturg eller dramapedagog.

Söker du manuskompetens, behöver du en manusförfattare, dramaturg eller manusgranskare? Hör av dig till oss så hjälper vi till att matcha rätt person med uppdraget.

För skola och fritidsverksamheter har vi tagit fram ett 30-tal workshops: skrivar-, film- och teaterverkstäder som finns på vår hemsida. Kanske vill du starta ett eget dramatikprojekt i skolan? En filmfestival, skriva och sätta upp en pjäs, eller ordna en tävling för eleverna i readings (att läsa roller)? Vi kan också hjälpa till med upplägg och underlag för att söka Skapande skola-bidrag.

Centrum för dramatik arbetar för att medlemmarnas kompetens ska komma till nytta också i andra verksamheter i samhället. Därför driver vi olika projekt, till exempel inom läsfrämjande, tillgänglighet i teater och utveckling av utställningsmediet hos museer.
Verksamheten drivs med bidrag från Statens kulturråd, våra förmedlande tjänster är kostnadsfria.
 
Besök oss på centrumfordramatik.se!